Our branches are "Danielyan" company
 • Supermarket arrow_down_white
 • Food Court
Currency Purchase Sale
 • RUB_icon RUB

  4.16

  4.20

 • USD_icon USD

  390.00

  394.00

 • EUR_icon EUR

  418.00

  425.00

heart_icon
0
cart_icon
0

Your shopping cart

Empty cart
empty_cart

Your basket is empty

In our catalog you will find everything you need.

Continue shopping
 • Supermarket arrow_down_white
 • Food Court
Currency Purchase Sale
 • RUB_icon

  4.16

  4.20

 • USD_icon

  390.00

  394.00

 • EUR_icon

  418.00

  425.00

Our brunches
DS Արթիկ (Ք. Արթիկ Բաղրամյան 19/17 )
08:00-23:30
DS Երևան (Ք. Երևան Արզումանյան 11)
08:00-23:30
DS Սպիտակ (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 15/1)
08:00-23:30
Արթիկ մասնաճյուղ (Ք. Արթիկ Բաղրամյան 19/16 )
08:00-23:30
Արթիկի թոնրատուն (Ք. Արթիկ Բաղրամյան 19/17 )
08:00-23:30
Դեղատուն Սպիտակի մասնաճուղ (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 3/1)
08:00-24:00
Ջրաշեն մասնաճյուղ (Գ. Ջրաշեն 1/29)
08:00-22:30
Սպիտակ մասնաճյուղ (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 5 )
08:00-23:30
Սպիտակի թոնրատուն (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 5 )
08:00-23:30