• Supermarket
 • Food Court arrow_down_white
Currency Purchase Sale
 • RUB_icon RUB

  4.20

  4.30

 • USD_icon USD

  395.00

  399.00

 • EUR_icon EUR

  423.00

  430.00

heart_icon
0
cart_icon
0

Your shopping cart

Empty cart
empty_cart

Your basket is empty

In our catalog list you will find everything you need.

Continue shopping
 • Supermarket
 • Food Court arrow_down_white
Currency Purchase Sale
 • RUB_icon

  4.20

  4.30

 • USD_icon

  395.00

  399.00

 • EUR_icon

  423.00

  430.00

cart_icon
0

Your shopping cart

Empty cart
empty_cart

Your basket is empty

In our catalog list you will find everything you need.

Continue shopping
Our brunches
DS Արթիկ (Ք. Արթիկ Բաղրամյան 19/17 )
08:00-23:30
DS Երևան (Ք. Երևան Արզումանյան 11)
08:00-23:30
DS Սպիտակ (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 15/1)
08:00-23:30
Արթիկ մասնաճյուղ (Ք. Արթիկ Բաղրամյան 19/16 )
08:00-23:30
Արթիկի թոնրատուն (Ք. Արթիկ Բաղրամյան 19/17 )
08:00-23:30
Դեղատուն Սպիտակի մասնաճուղ (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 3/1)
08:00-24:00
Ջրաշեն մասնաճյուղ (Գ. Ջրաշեն 1/29)
08:00-22:30
Սպիտակ մասնաճյուղ (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 5 )
08:00-23:30
Սպիտակի թոնրատուն (Ք.Սպիտակ Ալ.Մանուկյան 5 )
08:00-23:30